Nieuws

01-12-2022 - Sinterklaas.

Zoals een ieder wel bekend bezoekt Sinterklaas aanstaande zaterdag Hengstdijk. Van het Sinterklaascomité ontvingen we onderstaand bericht om alles nog eens duidelijk te maken:
Sinterklaas is weer in aantocht!
Hij brengt ons dorp een bezoek op zaterdag 3 december 2022. Ook dit jaar begint zijn tocht door het dorp bij:
Brede school ‘t Vogelnest.
Het feest zal georganiseerd worden zoals vorig jaar.
De kinderen en alle andere belangstellenden worden bij school verwacht om 13.45u.
Vanaf de school volgt een tocht door het dorp, naar het logeerhuis van de Sint, St. Josephstraat 1.
Daar wordt gezongen en krijgen de kinderen een cadeautje met iets lekkers erbij.
Trek warme kleding aan, het is een buiten evenement!
(we gaan niet naar de Schuur)

Groetjes, het Sinterklaas comité


01-12-2022 - Vervolg wandelbos.

Van Eddy ontvingen we een bericht over de voortgang van de werkzaamheden in het wandelbos:
De gemeentewerken zijn hard aan het werk in ons wandelbos en hebben ze al 2 nieuwe looppaden aangelegd. En is er aandacht voor de afvoer van regenwater. Later wordt ook het regenwater van het putje aan de ingang bij de oude school naar de vijver afgevoerd zodat de straat daar bij hevige neerslag niet voor overlast kan zorgen. Het ziet er al netjes uit zo het er nu bij ligt. De omgewaaide bomen zijn grotendeels ook opgeruimd.


30-11-2022 - Andere tijden.

We moeten van het gas af. De overheid wil de CO2-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. Het doel is om al vóór 2030 ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen in Nederland te verduurzamen.
Dit was in de jaren zeventig wel anders. In de PZC van 7 maart 1973 lezen we dat er in Pauluspolder een handtekeningenactie is gevoerd om te zorgen dat ook Pauluspolder voorzien wordt van aardgas.30-11-2022 - Energietransitie.

Energie is momenteel een actueel item, zeker met de prijzen van gas en stroom. Ook op 't Vogelnest werd er deze maand aandacht aan geschonken:
Maandag 14 en 21 november kregen we lessen over de energietransitie en het isoleren van je huis. We vinden het belangrijk om ook iets bij tedragen aan het goed omgaan met de aarde. We merken al klimaatveranderingen; overstromingen, warme temperaturen en smeltende ijskappen. Kinderen bedachten kleine oplossingen: minder lang douchen, op de fiets naar school en je werk, zonnecollectoren op het dak, recyclen, een ovenschotel maken van restjes....

Klik hier voor het fotoalbum op de website van 't Vogelnest.


29-11-2022 - Wandelbos.

Zoals eerder vermeld worden er in het wandelbos bij de pastorie wijzigen en verbeteringen aangebracht. De eerste voorbereidende werkzaamheden worden ondertussen uitgevoerd. De dode, omgevallen bomen worden geruimd en er zijn enkele nieuwe buizen aangevoerd.
29-11-2022 - Lekkage.

Toen we gisterenmorgen een rondje door de polder liepen viel het op dat er in de St. Jospehstraat weer water uit de grond kwam. Een verschijnsel dat niet nieuw is, elk jaar zijn er wel 1 of meer lekkages ter hoogte van de populieren. We hebben de lekkage telefonisch gemeld. Korte tijd later was er geen water beschikbaar, dus is men blijkbaar snel ter plaatse gekomen om aan de lekkage te werken.28-11-2022 - Luchtfoto.

Hierbij een deel van een luchtfoto uit 1936 of 1937.
Met op de foto de Vogel, de Putting, het dorp en een iel dun lijntje van de trambaan.
Het zou zomaar kunnen dat je zelf nog veel meer details ziet.
27-11-2022 - Water.

Het drinkwater in Hengstdijk wordt, zoals wel bekend, geleverd door Evides.
Evides Waterbedrijf gebruikt diverse bronnen voor de productie van drink-water: oppervlaktewater uit de rivier deMaas dat ze opvangen in grote spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch, grondwater en geïnfiltreerd duinwater.
Wij waren eens nieuwsgierig wat de waterhardheid van het drinkwater in Hengstdijk was. Wanneer we op de website waterhardheid.nl kijken naar de hardheid van het water is dit voor Hengstdijk: 6,38 dH (6,38 Duitse graden. Dat is de minimale waterhardheid van het leidingwater in Hengstdijk. Dit betekent dat uw water tamelijk hard is. 1 dH wil zeggen dat de concentratie kalkaanslag-vormende deeltjes 17,8 gram in iedere m3 water is. 6,38 dH x 17,8 gram x 180m3 = 20,44 kilogram kalkaanslag.)
Kijken we echter op de website van Evides dan geeft deze voor Hengstdijk een waarde van 8.5 dH. Een redelijk verschil dus tussen beiden.


27-11-2022 - Uitslag kaarten.

Van Eddy ontvingen we de uitslag van het kaarten:
Het was zeer zeker weer een gezellige kaarting vanmiddag maar door allerlei evenementen iets minder druk, geeft niet uiteraard, ook met 23 personen mag je tegenwoordig zeker niet klagen!
Uitslag jokeren:
1e Francien
2e Alain
3e Luus
Uitslag bieden:
1e Jaqueline
2e Jef
3e Johan

Volgende kaarting op vrijdagavond 9 december om 19 uur, zaal open om 18 uur uiteraard.


26-11-2022 - Bijgebouw.

Behalve plannen voor een nieuw raadshuis had men op Hengstdijk ook een plan om een bijgebouw bij het raadshuis te realiseren.
Hier had men een cel gedacht. Met een kolenkot en privaat.
25-11-2022 - Compliment.

In de krantenbank vinden we een compliment voor Hengstdijk.
De Zierikzeesche Nieuwsbode van 19 juni 1877 schrijft over een verslag van de toen gehouden verkiezingen dat er in Hengstdijk 100% opkomst was. En als je een compliment krijgt zeg je Dankjewel.
25-11-2022 - Voedertijd.

Het wordt steeds kouder en voor de vogels is er steeds minder voedsel beschikbaar, dus is het een goede tijd om weer te starten met het voederen van de vogels in de tuin. Het is een dankbare bezigheid, want u kunt gelijk genieten van het leven in uw tuin of op uw balkon. Tevens draagt u een steentje bij aan het op peil houden van het teruglopende aantal van veel algemene vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de huismus.


24-11-2022 - Nieuwsbrief parochie.

Van de redactie van de parochie H. Maria Sterre der Zee ontvingen we de nieuwsbrief voor het komende weekend.

Klik hier voor het Tintinnabulum van 27 november 2022.24-11-2022 - Kaarten.

In de agenda ontbrak de kaarting van aanstaande zaterdag. Deze is alsnog toegevoegd.
Dus voor de kaartliefhebbers aanstaande zaterdag, 26 november, is het kaarten in het dorpscentrum,
aanvang 14.00 uur.23-11-2022 - Wind-Koorn-Molen.

Via de zoekmachine Delpher vonden we een artikel uit 1819 over de molen die ooit vlak bij de Lindeboom stond.
In het artikel uit de Oprechte Haarlemsche Courant lezen we dat de vorst van Nassau de eigenaar is en wordt J. Geelhoed als pachter genoemd.
Enkele regels verder is een vermelding van een familie die nu in Hengstdijk voorkomt.23-11-2022 - Gemeentehuis.

Voor het samengaan van de gemeente Hengstdijk en Vogelwaarde werden er plannen gesmeed voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Hengstdijk.
Een tijd geleden kwamen we in de archieven van de gemeente Hulst de bouwtekening tegen van dit nooit gebouwde gemeentehuis.22-11-2022 - Oostdijk.

Hierbij een aantal overwegingen en stellingen van een bewoner van de Oostdijk:
Waarom heet de Oostdijk in Hengstdijk Sint Josephstraat?
Per 1-1-1947 zijn de straatnamen in gemeente Vogelwaarde geïntroduceerd ten gevolge van vaststelling in de gemeenteraadsvergadering op 6-8-1946. (Klik hier voor een overzicht van de straatnamen.)
In het pre postcodetijdperk, voor 1977, was het blijkbaar niet de bedoeling dat er in een gemeente twee straten met een zelfde naam zouden voorkomen.
Er was al een Oostdijk in Ossenisse dus moest de Oostdijk in Hengstdijk een andere naam krijgen.

Ik wil de stelling poneren dat pastoor G.J.G. Bongenaar hier initiator en drijvende kracht in is geweest.
Vier maanden voor het gemeenteraadsbesluit kreeg Hengstdijk op 6-4-1946 de nieuwe pastoor Bongenaar.
Blijkbaar was vier maanden voldoende om een gemeenteraadsbesluit te beïnvloeden waarbij rekening te houden is dat scheiding tussen kerk en staat destijds anders werd beleefd dan tegenwoordig.
Volgens het krantenartikel 25-5-1948, ter gelegenheid van Bongenaars zilveren priesterfeest, was pastoor Bongenaar een vurig vereerder van Heilige Jozef.(Klik hier voor het krantenartikel.)
Bongenaar had in één van zijn vorige standplaatsen, Teteringen, al in 1945 een naamswijziging van een deel van de Heistraat in Sint Josephstraat voor elkaar gekregen.
Zie website https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/sint-josephstraat-teteringen

Het is mij niet bekend wat voor Heilige Jozef sentimenten er voor 1946 al leefden in Hengstdijk.
In 1923 heeft pastoor De Kerf bij de wijziging van openbaar naar bijzonder onderwijs, de lagere school de naam Sint Jozefschool meegegeven.
De motivatie voor deze specifieke naam is mij niet bekend.

Een kleine 20 jaar geleden was er van gemeente Hulst een initiatief om vanuit historisch perspectief de naam Sint Josephstraat naar Oostdijk te wijzigen.
De bewoners en misschien ook perceeleigenaren, kregen een enquêteformulier om voor of tegen te stemmen.
Het initiatief heeft het toen niet gehaald.
Opvallend is dat de naam Oostdijk op de topografische kaarten nog tot 2008 vermeld blijft.


22-11-2022 - Geen nieuws.

Het gebeurt zelden dat er een dag geen nieuws is op de website. Wegens een onverwacht en kortstondig verblijf
van de webmaster in het ziekenhuis was er gisteren geen mogelijkheid om het nieuws online te krijgen.


20-11-2022 - Dorpshuis.

Op de website van de gemeente Hulst lezen we over aanpassingen van het dorpshuis:
Dorpshuizen zijn belangrijk voor de leefbaarheid. Dat vindt het gemeentebestuur. Daarom is het belangrijk goed zorg te dragen voor deze voorzieningen. Het voorstel is om dit jaar aanpassingen te doen aan de dorpshuizen in Terhole en Hengstdijk.
In Hengstdijk vraagt de entree van dorpshuis De Schuur om onderhoud. Hierbij wordt direct een verduurzamingsslag gedaan door het plaatsen van dubbelglas.

Klik hier voor het volledige artikel.


20-11-2022 - Uit grootmoederstijd het Poesiealbum.

De ouderen onder ons zullen het nog wel kennen, het poesiealbum of poëziealbum. Wij kwamen er bij het opruimen een tegen uit 1926, het poesiealbum van overgrootmoeder.
Poëziealbum/poesiealbum is zo’n 400 jaar geleden ontstaan in de Duitse universitaire wereld.
De studenten, die vaak van universiteit naar universiteit zwierven, lieten hun bijbels signeren door medestudenten en professoren. Vaak kwam bij de handtekening een klein versje, een opdracht of een tekening. Al snel werd de trend door de verschillende drukkerijen opgemerkt en ging men bijbels drukken met meerdere blanco bladzijden voorin. De volgende stap was het drukken van boekjes met alleen blanco pagina’s. De albums werden steeds mooier en zijn vaak prachtig versierd met illustraties en gedichten. Het gebruik werd ook door anderen overgenomen.
Na 1850 zijn het vooral meisjes die een poëziealbum hebben. Het werd een boekje met lieve gedichtjes en schattige plaatjes. Het begrip poesiealbum is ontstaan doordat de eerste exemplaren geïmporteerd werden uit Duitsland. Deze boekjes droegen het opschrift Poesie (Duits voor poëzie), dat met de Nederlandse oe-klank werd uitgesproken. (Bron: Bron: Stedelijk museum Kampen.)


19-11-2022 - Kaarten in de Schuur.

Vrijdagavond is er gejokerd in de Schuur.
Het was een klein groepje en een gezellige avond.
De uitslag:
1 Katie
2 Nancy
3 Lon


19-11-2022 - Fotowedstrijd.

Tijdens de Burendag van eind september kon iedereen meedoen aan een fotowedstrijd.
Gisteravond zijn in het Dorpscentrum de winnaars bekend gemaakt.
Bij de jeugd is de eerste prijs voor Elize Krieckaert met een foto bij de Lindeboom. Bij de volwassenen gaat de eer naar Marina de Jonge-Kaptein met een foto van een stier in de Putting.
Beide deelnemers van harte gefeliciteerd. Een canvas van de winnende foto’s heeft een plekje gekregen in de Schuur.


18-11-2022 - Nieuwsbrief van de RK parochie.

De redactie van de parochie H. Maria Sterre de Zee stuurde ons de nieuwsbrief voor het komende weekend.

Klik hier voor het Tintinnabulum van 20 november 2022.18-11-2022 - Veilig verkeer.

De KBO afdeling Hengstdijk had voor woensdag Veilig Verkeer Nederland uitgenodigd.
Een vrijwilliger van deze organisatie gaf uitleg over de huidige verkeersregels en verkeersborden.
Zijn belangrijkste advies voor de 20 aanwezigen: gebruik je gezond verstand. En dat is altijd nuttig, ook als je niet aan het verkeer deelneemt.


17-11-2022 - Hoge aantallen.

Tegenwoordig is het voor kleine dorpen moeilijk om een lagere school aan te houden, omdat ze een minimum aantal leerlingen moeten hebben. Dat dit in vroegere tijden voor Hengstdijk geen probleem was lezen we in een artikel in de krantenbank van Zeeland:
De onderwijsinspectie bepaalt in 1877 dat het gebouw van de Sint Jozefschool in Hengstdijk te klein is voor de 120 leerlingen die er onderwijs volgen.


17-11-2022 - Rode kool.

Gisteren is men bij de familie Verbrugge begonnen met het oogsten van de rode kool. Een arbeidsintensieve klus.
Dat rode kool een echte kleurmaker op je bord is wist je waarschijnlijk al, maar wist je ook dat 'ie tot wel twee maanden houdbaar is? Hoe handig is dat!
Lees meer over deze superkool.
Eddy bedankt voor de foto's.