Voortgang

28 september 2018

Het bestuur van Dorpscentrum De Schuur heeft voor de vakantieperiode een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds. De recreatieruimte was hard toe aan vernieuwing. Gister kwam er een brief binnen met de volgende aanhef: “Met genoegen berichten we u dat het Oranje Fonds heeft besloten……” 
Het toegekende bedrag komt voor een deel van het Zeeuwse Heldenfonds. Oranje Fonds, dankjewel. Het bestuur van het Dorpscentrum kan aan de slag.

12 oktober 2018

Donderdagavond is de eerste werkbespreking gehouden in het kader van de “herinrichting recreatieruimte de Schuur”. Samen met Djan van DMMI ( Djan Maatwerk Meubels Interieur) Is er gepast en gemeten. Dit alles mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

29 oktober 2018

Het bestuur van dorpscentrum de Schuur is momenteel druk met de vernieuwing van de gemeenschapsruimte van De Schuur.
De nieuwe bar is besteld en Djan heeft al de tekeningen gemaakt. Een delegatie van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan een horeca groothandel om stoelen en tafels te kiezen.
De planning is zo opgezet dat de komende nieuwjaarsinloop in de nieuwe omgeving zal plaats vinden.

13 november 2018

In de werkplaats bij Djan krijgt de nieuwe bar vorm. Ze staat nog wel op zijn kop. Dat is waarschijnlijk nog de kleinste uitdaging. In het Dorpscentrum zijn inmiddels leidingen verlegd en is de oude installatie van de bierpomp verwijderd. De eerder bedachte planning zal makkelijk worden gehaald.