Plattedijk 8


foto

Deze foto krijgen wij van Edy Compiet met de volgende beschrijving:

Heren,
Bijgaand een foto van de achterzijde van het huisje van Fons en Marie de Buck aan de Plattedijk 8 nadat een kunstschilder uit Antwerpen het in de jaren 1990 heeft verlaten. Veel is er tot dan toe niet aan veranderd.

Typisch een arbeiderswoning van rond 1900. Aan het oorspronkelijke huisje werd vaak een stuk aangebouwd als een van de dochters trouwde.

Het voorste gedeelte met de regenbak was het woongedeelte met pompsteen en bedstee; je moest wel een 20-tal centimeter naar beneden stappen om op de aarden vloer te komen. Door zo te bouwen spaarde men materialen uit. Het tussengedeelte was woonkamer, daar kwamen ze maar zelden. Het hoogste gedeelte was in gebruik als stal voor de geit met er boven een hooizolder.
Omdat Fons niet meer op het gammele trapje durfde heb ik meerdere keren een pot met zout op de hooizolder geleegd om hooibroei en eventueel daaruit volgende brand, te voorkomen.

Edy