Guust Asselman

foto

Via Mieke van Akker - de Maat kregen we bijgaande foto uit 1910 van Guust Asselman.

Hij heeft gewoond in Hengstdijk waar nu de varkensboerderij van Krieckaert is.
Op 15 mei 1888 is hij als Augustinus Asselman geboren in Hengstdijk. Hij was een zoon van van Jacobus Asselman en Anna Maria Deckers. Hij was de kleinzoon van Sebastiaan Asselman en Elisabeth de Witte (de beroemde Betje). Op 17 jarige leeftijd is Guust naar Duistland vertrokken.
Teruggekomen is hij getrouwd in Hengstdijk op 17-4-1923 met Eulodia Maria Ludovica van Looij Dochter van Eduardus van Looij en Apolonia van Damme. Samen hadden ze een dochter, een jong overleden zoontje en twee doodgeboren kinderen. Hij heeft geboerd op grond van de kerk aan de Oostdijk. Aan zijn verblijf in Duitsland had Guust een stijf been overgehouden. Hij liep met een stok. Wat er in Duitsland is voorgevallen is onbekend.
Guust is in het ziekenhuis te Sluiskil overleden op 18 april 1962 aan een hartaanval en begraven op 21 april 1962 te Sluiskil.