't Vogelnest Info 10

Schooljaar 2018-2019

Mededelingen

  Op de MR vergadering van 28 mei 2019 hebben de leden verschillende zaken besproken in het bijzijn van juf Ingeborg. Het jaarplan werd toegelicht, de formatie 2019-2020, de keuze Faqta voor wereldoriëntatie werd toegelicht en het schoolplan.
  De kleine scholentoeslag blijft! De MR-leden zijn akkoord met schoolplan en schoolformatieplan en deze worden ondertekend. Na de zomervakantie zal er vanuit het team een nieuw MR-lid gezocht worden die de plaats van juf Lia kan innemen. Wij danken haar voor de enorme inzet gedurende alle jaren als MR-lid vanuit het personeel.
  Nieuws van de GMR:
  De nieuwe samenstelling van de GMR 2019-2020 is bekend. Dit schooljaar nemen wij afscheid van Petra Vervaet (PGMR) en Michiel Meijers (OGMR).
  Petra Vervaet zal haar stokje overdragen aan Sacha Timmer, werkzaam op Het Mozaïek. Michiel zal worden opgevolgd door Conny Bakker, ouder van De Prinses Marijkeschool.

Studiemiddag 21 juni

Op Vrijdagmiddag 21 juni is een studiemiddag
gepland. We gaan dan al werken aan de planning en uitvoering van het nieuwe schooljaar 2019-2020
De leerlingen zijn die middag vrij!

Agenda

  - 21 juni: Archeoloog Karel-Jan bezoekt ‘t Vogelnest
    ‘s Middags zijn de leerlingen vrij
  - De afscheidsbarbeque voor: Lois, Roel, Wessel, leer-
    krachten en hun ouders is op 26 juni om 17.00u.
    Aansluitend om 19.15u wordt in de Schuur de eindfilm
    getoond voor alle ouders, familie en belangstellenden.
    Wilt U na afloop zoveel mogelijk helpen met het
    opruimen van de stoelen?
  - 28 juni: 13.30u Hoekenwerk
  - 3 juli: Rapport 3 mee
  - 4 juli: Laatste schooldag!

Jarigen HOERA

 • 17 juni: Mayla 10 jaar
 • 19 juni: Levi 6 jaar
 • 20 juni: Caithlynn 3 jaar
 • 22 juni: Jeanique 4 jaar
 • 23 juni: juf Rosita
 • 6 juli: Lisa-Fay 8 jaar
 • 9 juli: juf Lia
 • 18 juli: Sem 10 jaar
 • 21 juli: juf Liesbeth v. Assche
 • 26 juli: Roel 13 jaar
 • 29 juli: Noah, Job 5 jaar
 • 1 augustus: Luc 11 jaar
 • 8 augustus: Liberty 9 jaar

Er is door de ouderraad een geweldige wafelactie gehouden, zodat zij weer geld
in kas hebben voor materialen en activiteiten ten bate van alle leerlingen! 

Nogmaals dank voor jullie bijdrage. 

De OR heeft een bijdrage voor zwemmen, schoolreis en schoolkamp gegeven en er worden cadeaus voor gr. 8 gekocht.

Afscheid

Juf Lia zal aan het eind van dit schooljaar stoppen met werken, ze gaat met vervroegd pensioen en gaat samen met Huub, de kinderen en kleinkinderen genieten van haar vrije tijd. Wij danken juf Lia voor haar geweldige inzet voor onze school! 
We zullen haar ontzettend gaan missen en wensen haar het allerbeste toe.
Natuurlijk laten we haar niet zomaar gaan, maandagmiddag 1 juli zetten we juf Lia in het zonnetje. 
Ook is er na schooltijd een receptie, U bent van harte welkom !

Peuterspeelzaal

De peuters: Marnix, Jeanique, Riley, Caithlynn, Jazzlyn en Charlotte werken
en spelen nog rondom het thema Zomer.
Donderdag 4 juli is ook voor de peuters de laatste ochtend van dit schooljaar.
Alvast een leuke vakantie toegewenst!

De groepsindeling voor volgend schooljaar is vastgesteld.

Onze school heeft aan het begin van schooljaar 2019-2020 ongeveer 30 leerlingen. 
Komend schooljaar werken we met drie volledige groepen: groep 1-2, groep 3-4-5 en groep 6-7-8.

Donderdag 4 juli is de laatste schooldag.

Gr. 8 verzorgt dan een leuk ochtendprogramma.
Het thema is: “Jungle Light”. Verkleed je passend!
Tussen de middag blijven alle leerlingen op school. De ouderraad zorgt dan voor lekkere frietjes en drinken.
De afsluiting gebeurt buiten bij de glijbaan, waar het uit-glijden naar de volgende groep plaatsvindt rond 13.30u en het afscheid van groep 8.... 
Juf Mieke neemt dan ook afscheid…...Ouders zijn hierbij van harte welkom!
Om 14.00u is de school uit en begint de zomervakantie!