't Vogelnest Info 6

Schooljaar 2020-2021

Paasviering

Op donderdag 1 april houden we onze Paasviering op school. 

De kinderen hoeven deze dag geen lunchpakketje mee te nemen, want de ouderraadverzorgt een lekkere lunch.                            Alle kinderen gaan met de eigen klas paaseitjes zoeken in het bos.  

We doen alles volgens de Corona regels, maar het wordt zeker niet minder gezellig/ sfeervol.

KLEUTERNIEUWS

De afgelopen periode hebben we bij de kleuters gewerkt rondom het thema: wonen / een huis bouwen. Eend wou graag verhuizen en ging op zoek naar een beter plaatsje om zijn boot aan te leggen.
Met de kinderen hebben we gekeken of deze boot ook in de klas of op het plein past.
Bij de werkles hebben we huizen gemaakt en moesten we ook wat meten.
Wat zijn ze mooi geworden!

Build Your Own Robot (groep 7/8)

Op 12 maart hebben de kinderen van groep 7/8 les gehad in het bouwen van een robot. Eerst kregen we online uitleg over wat de bedoeling van de opdracht was. Met een sensor en een lampje of een 'beweeg-onderdeel' moesten ze een robot maken.

De kinderen brainstormden over wat ze wilden maken. In 2-tallen gingen ze aan de slag met de dozen en spullen die waren meegenomen. Aan het eind van de middag hadden de kinderen leuke robots in elkaar gezet. 

Donderdagmiddag 22 april om 13.15u-14.30u krijgen de groepen 3 t/m 8 skate les! (per klas)

Natuurlijk staat veiligheid voorop.
De leerlingen zijn verplicht het totale pakket aan bescherming te dragen. 
Dit bestaat naast de skates uit: pols-, elleboog, kniebescherming en een helm (kan fietshelm, paardrijcap, skihelm, skatehelm etc zijn )
→ Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. (Graag meenemen!)
Als kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze dit kosteloos bij ons lenen.
Graag wel zoveel mogelijk spullen zelf meenemen
→ rolschaatsen zijn ook prima!
→Pet/muts voor onder de leenhelm is verplicht 

Tip van de organisators:
Op de site www. Skateaway.nl komt u een instructiefilmpje van een paar minuten tegen - ga naar uitleg beschermers
Skate-A-Way. Het scheelt enorm als de kinderen dit een keer hebben gezien. 

We hebben er al zin in!

De oudertevredenheidsmeting

Conclusies en acties:

Er zijn 10 lijsten ingevuld, dat is ongeveer 1/3 deel. Bedankt!

Positief ingevuld waren de onderdelen:

Mijn kind gaat met plezier naar school, mijn kind voelt zich veilig, wat mijn kind leert op school, aansluiting bij zijn/ haar niveau, vakbekwaamheid leerkrachten.

Bij deze onderdelen hebben 2 of 3 personen neutraal +/- inge-vuld. Er waren geen personen die deze onderdelen negatief hadden ingevuld! Daar zijn we erg blij mee.

Minder tevreden zijn personen over: opvoedkundige aanpak van de school (4X - en 4X +/-), contact met medewerkers (3X – en 2X +/-), voldoende uitdaging kind (2X- en 2X +/-), informatie over wat er op school gebeurt (2X - en 4X +/-)informatie over je kind (3X – en 5X +/-) gebruik van continue rooster (3X -, 2X +/-).

Punten die gegeven worden aan bs ’t Vogelnest: 1X vijf, 2X zes, 3X zeven, 3X acht en 1X negen= gem. van 7+

Samen willen we onze school verbeteren en onze kwaliteiten behouden! De leerlingen zijn het meest gebaat bij een goede samenwerking tussen oudersen de school. Elkaar persoonlijk aanspreken als er over grenzen wordt gegaan vinden we erg belangrijk. Samen er voor gaan, gezamenlijke verantwoorde-lijkheid dus!

Wanneer je een positieve ervaring hebt, draag dit dan uit naar andere ouders.

Wanneer je ergens mee zit, graag met leerkrachten of juf Ingeborg in een gesprek zoeken naar oplossingen. Zeker niet rond blijven lopen met vragen of negatieve gevoelens. We willen tenslotte allemaal het beste voor de ontwikkeling van de leerlingen.

Peuterspeelzaal nieuws

Thema: LENTE EN PASEN
Het zonnetje begint lang-zaam weer te schijnen en de bloemetjes komen ook weer tevoorschijn.
Daarom staat het thema ‘Lente en Pasen’ centraal.

Een greep uit de activiteiten binnen het thema:
-De kinderen worden voorgelezen uit het boek ‘lentekriebels”.
-De kinderen gaan bloemen maken van papier.
-Ook gaan ze zaadjes zaaien.
-Buiten gaan we kijken of er al bloemetjes in het gras staan…
-We gaan samen met de basisschool smullen van een heerlijk paaslunch ieder in zijn eigen lokaal.
-Kinderen knutselen een paasmandje.
-Met een plastic vork gaan we ook nog bloemen maken.

Luizencontroles nu thuis uitvoeren!
Blijf alert als kinderen gaan krabben...

Behandelen https://www.rivm.nl/hoofdluis 

De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt.
De eitjes zijn moeilijk te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. 
Als u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen verwijderen.

U kunt deze behandeling eventueel combineren met een antihoofdluismiddel. Ook dan is het belangrijk dat u twee weken lang elke dag het haar doorkamt. U kunt het beste een antihoofdluismiddel gebruiken waar dimeticon in zit.

Agenda

EHBO lessen: 30 maart, 13 en 20 april
*Vragenlijst voor ouders over schooltijden 
31 mrt.: theoretisch verkeersexamen gr. 7/8,
1 april: Paasactiviteiten, Paaslunch.Rapport 2 mee!
2 april: Vrij, Goede Vrijdag
5 +6 april: Paas-vakantie, vrij
7 april: Weer school
13 april: MR vergadering
22 april (ochtend): Eind-toets route 8 op Chromebooks
22 april (middag): Skate clinic op plein
23 april: Koningsspelen
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei
9 mei: Moederdag

Hiep hiep hoera!

  • 1 april: Marnix 5 jaar
  • 4 april: Rune 11 jaar
  • 7 april: Juf Liesbeth
  • 12 april: Juf Petra
  • 18 april: Tygo 10 jaar
  • 8 mei: Isabel 6 jaar
  • 12 mei: Dina 12 jaar

BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK BELANGRIJK

Er is (nog steeds) een vacature binnen de ouder- geleding van de medezeggenschapsraad (MR).
Graag informeren wij u over de MR en de wijze waarop u zich hiervoor kandidaat kunt stellen. Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) heeft elke school verplicht een MR.
De MR is een orgaan binnen de school, dat inspraak heeft in het beleid van de school. Hiertoe heeft de MR adviesrecht met betrekking tot o.a. onderwerpen als het vakantierooster en het aanstellings- en ontslagbeleid van de school.
Daarnaast heeft de MR instemmingsrecht met betrekking tot o.a. onder-werpen als de vaststelling van de onderwijstijd en de vaststelling van de schoolgids. Heel belangrijk om de stem van de ouders te zijn/ horen! De MR van onze school bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden.
De directeur is, als bevoegd gezag, ook aanwezig op de vergaderingen. De MR vergadert ongeveer 4 X per jaar.
Via onderstaande strook kunt u zich verkiesbaar stellen. Het is van groot belang dat alle geledingen vertegenwoordigd zijn in de MR.
Het aanmeldstrookje kunt u op school (via uw kind) afgeven.
Of via de mail aan school doorgeven.
Met vriendelijke groeten,
Medezeggenschapsraad ’t Vogelnest,
Bart van Gemst (namens de ouders)
Liesbeth van Loon
Petra de Clippelaar

Naam:_________________________________________________________________
meldt zich aan als kandidaat voor de oudergeleding van de MR,
met ingang van dit schooljaar.
Handtekening: