"Mijn nicht Marie Jose de Theije-Vereecken uit Hulst had dit bericht van de brand in Pauluspolder in 1907 ook gelezen en zij stuurde dat bericht door met vier bijvoegsels, zoals de twee berichten van de brand, het uittreksel van de burgerlijke stand van zijn overlijden alsmede de overlijdensakte.

Er wordt door info@hengstdijk.eu ook om nadere  informatie  gevraagd. Zou je mijn onderstaand verhaal aan hen willen doorsturen ?

Mijn grootvader, Daniël de Koning, geboren 1-2-1861 te Hulst, verhuisde met zijn ouders omstreeks 1872 naar Antwerpen. Toen hij 24 jaar was trad hij in dienst bij het Nederlands Koloniaal Leger op 21 september 1885, waar hij 12 jaar lang op Noord Sumatra zijn diensttijd heeft vervuld. De eerste zes jaar als soldaat en de tweede zes jaar als korporaal schoenmaker, waarbij hij zijn vakbekwaamheid van vóór zijn militaire diensttijd weer kon uitoefenen.

Per 15-1-1898 werd hij benoemd tot gemeenteveldwachter in Stoppeldijk. Aangezien het toenmalige gemeentehuis recht tegenover het kruidenierswinkeltje van Anna Wentzler was gelegen, heeft Daniël haar zodoende leren kennen en zijn ze 18-10-1898 kerkelijk getrouwd. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren te  weten Johannes P.A. op 5-1-1901 ( dit is mijn vader) en op 25-12-1902 Maria.

Naar ik uit de verhalen van mijn grootmoeder Anna de Koning-Wentzler heb begrepen, is die brand in die boerderij op Pauluspolder door blikseminslag ontstaan. De veldwachter begeleidde ambtshalve de door twee paarden getrokken brandweerwagen. Vanwege de hevige en felle bliksemflitsen schrokken de paarden en op de Margretsedijk sloegen ze op hol met het bekende gevolg, dat de brandspuit met paarden en de begeleidende personen de dijk afreed, de brandspuit omsloeg en de veldwachter onder de brandspuit terecht kwam en hierdoor zwaar gewond werd en hierdoor de volgende morgen overleed.

De veldwachter had bij zijn overlijden 9 jaar en 8 maanden in overheidsdienst gewerkt. Aan de weduwe werd in die tijd pas weduwepensioen toegekend als hij tenminste 10 dienstjaren had gehad. Zij kwam slechts enkele maanden tekort, helaas.

Mijn grootmoeder had naast de verdiensten van het kruidenierswinkeltje ook haar eigen inkomsten uit de betrekking van onderwijzeres in de nuttige handwerken die zij vervulde van 1883 tot 1923 op de openbare school van Rapenburg Tol en daarvan een klein pensioentje opbouwde . Tevens vervulde zij die betrekking ook veel jaren op de katholieke school van Pauluspolder, maar daarvan heeft ze geen pensioen verworven. Het kruidenierswinkeltje heeft ze tot haar 80e verjaardag toe in 1944 gerund. Ik ben het oudste kleinkind van Daniel de Koning- Anna Wentzler en ben geboren 27april 1927 te Graauw en tijdens de schoolvakanties altijd de gast van mijn grootmoeder.

In mijn archief heb ik nog een foto van Daniel de Koning, die genomen is eind 1897, in zijn militaire uniform met bijbehorende onderscheidingen. Het lukt mij niet deze foto met deze mail toe te zenden. Indien info@hengstdijk.eu die alsnog wenst te ontvangen, dan hoor ik het wel.

Met vriendelijke groeten,  George"