Catharinakerk

Ten noorden van de kreek Grote Vogel ligt Hengstdijk. Vergissing is uitgesloten, want op het dak van de kerk blinkt een vergulde hengst als windvaan. In zijn staart werd op kunstige wijze het jaartal 1665 verwerkt en sindsdien trotseert hij wind en regen. De naam Hengstdijk was dus toen al gebruikelijk, maar over de herkomst van die naam kan niemand het eens worden. Hoe het ook zij, Hengstdijk heeft in ieder geval de eer de oudste parochie van het Hulsterambacht te zijn. In 1161 stichtte de Norbertijner Abdij van Drongen, nabij Gent gelegen, hier een kerk. Vier eeuwen lang bleef die situatie ongewijzigd, toen brak de Hervorming aan. Nog even kon tijdens de Tachtigjarige Oorlog het rooms-katholicisme weer opbloeien onder aartshertog Albertus van Oostenrijk, maar in 1645 kwam daar definitief een eind aan.

Os. Abraham Strijdt deed zijn naam eer aan en trok als eerste predikant van Hengstdijk tegen de 'papen' ten strijde, overigens zonder veel succes. De kerk bleef leeg en raakte langzaam in verval. Tot 1795 bezocht de roomsgezinde bevolking schuilkerken, maar in de Franse tijd herkregen ze hun oude kerk. Nog ruim een eeuw hield deze verwaarloosde romaanse bouw stand om in 1892 te wijken voor een gloednieuwe kerk. Toenmalig pastoor Van Genk liet zijn achterneef, de architect P. J. van Genk uit Leur, een kerk ont-werpen. Binnen acht maanden was de nieuwbouw een feit. Ook een ander familielid werd door de pastoor in-geschakeld, Jos van Genk, een broer van de ar-chitect. (Omdat zijn vrouw grote invloed op zijn werk had, signeerde Jos van Genk zijn werk met Van Genk-Seelen.) Behalve dat hij het hoofdal-taar, de doopvont en de kansel ontwierp, is hij ook de maker van drie heiligenbeelden.

Het beeld van de H. Antonius van Padua en dat van de patrones der kerk, de H. Catharina van Alexandrie, werden in 1895 op de Wereldtentoonstelling te Amsterdam bekroond. AI met al was de periode Van Genk een vruchtbare tijd voor Hengstdijk. In de loop der jaren onderging de kerk vele verfraaiingen. Zo kwamen er in 1921 en in 1936 glasinloodramen. Het thema van de ramen boven de biechtstoelen is nogal opmerkelijk: boven de vrouwenbiechtstoel is het verhaal van de zalving door de zondares verbeeld, boven die der mannen het verhaal van de verloren zoon! De kerk bezit ook nog een kostbaar schilderij van de 17e-eeuwse meester Simon de Vos. Zo pakken we de draad weer op van onze 'vossejacht'. Simon was leerling in het atelier te Antwerpen van Cornel is de Vos, waarschijnlijk familie van hem. Vermoedelijk schilderde Simon dit doek in op-dracht van de rederijkerskamer van Hengstdijk. De aanwezigheid van een distel en van het stei-steigerende paard, zouden daarop wijzen.

Gedeelte tv uitzending over de Catharinakerk in Hengstdijk. Het videofragment duurt ongeveer 5 minuten.

Deze zomer negen keer Kerkepad 1987

(krantenartikel)

'Kerkepad', de populaire zomerserie van de NCRV, gaat dinsdag 31 mei weer van start. In dit twaalfde seizoen zij n negen routes opgenomen, een meer dan vorig jaar. Volgende week start 'Kerkepad' in de Utrechtse Heuvelrug (Scherpenzeel, Leersum, Doorn, Cothen en Wijk bij Duurstede) en de stad Utrecht sluit de rij op 30 augustus. De succesformule van de voor-gaande jaren is door de NCRV gehandhaafd. Joop Bosboom leidt de produktie, dominee Wonno Bleij zorgt weer voor de presentatie. 'Kerkepad' wordt deze zomer op dinsdagmiddag op het scherm gebracht en 's avonds herhaald.

De twee zaterdagen na de uitzending staan de kerken en andere getoonde gebouwen tussen 10 en 17 uur open voor bezoekers. Gerekend wordt op hetzelfde aantal bezoekers als vorig jaar: ongeveer 150.000. Toen 'Kerkepad' in 1977 begon als voortzetting van 'Vroomheid in hout en steen' toonden 10 tot 15.000 mensen belangstelling. Dat getal wordt nu per uitzending gehaald. De vierde uitzending, op 21 juni, wordt West-Brabant aan-gedaan. De NCRV gidsen nemen de kijkers mee naar de Ned, Hervormde kerken van Willemstad, Fijnaart en Oudenbosch, de katholieke kerk in Oud-Gastel en de basiliek en het Zouavenmuseum in Oudenbosch. De bezoekersdagen zijn 25 juni en 2 juli.

Uitzending nummer acht (23 augustus) speelt zich af in Waalwijk, Loon op Zand, Udenhout, Oisterwijk en Berkel Enschot. Voor de tweede uitzending (7 juni) gaan de mensen van 'Kerkepad' naar Brugge, waar onder meer de Heilige Bloedkapel, de St. Annakerk, de Jeruzalemkerk, de St. Walburgkerk, het Museum voor Volkskunde en het kantcentrum worden bezocht.

Een jaar geleden is men begonnen met de twaalfde serie van 'Kerkepad'. De filmimpressie is slechts de helft van het werk. Daarna komen de plaatselijke VVV's, kerkbeheerders, gemeentebesturen en vrijwilligers in actie. De routes moeten voorzien worden van wegwijzers, in de kerken moet toezicht gehouden worden en er moet informatiemateriaal klaar liggen. Bij de NCRV heeft men de ervaring dat gemeentebesturen graag willen meewerken aan 'Kerkepad', omdat een uitzending vaak de juiste snaar raakt bij een grote groep dagtoeristen. Die groep bestaat voor on-geveer tweederde uit mensen uit de protestants-christelijke hoek, hoewel Paul Hollaar in zijn tijd als NCRV bestuurder 'liever sprak van 'argeloze, gewone Nederlanders'.

Meer informatie over de Catharinakerk is te vinden op de website van de Catharinakerk.