Kapelletje 
aan de Ravensweg

Ontstaan

 Verhaal over de ontstaans reden van het kapelletje aan de Ravensweg.
( door mevrouw P. de Poorter - de Rijk uit Vogelwaarde)