Jacobus Snouck

Sollicitant te Hengstdijk in 1678.

Schoolmeester en voorzanger in de Polder van Namen, 1674-1682, tevens chirurgijn, veroordeeld tot vier jaar verbanning uit Staats-Vlaanderen wegens zijn aandeel in de beroving van de baljuw van de Polder van Namen, Diedlof Gout, 1682.

Geboren in Vlissingen ongeveer 1645. Trouwt Cornelia Poole, te Veere circa 1639. Hieruit zijn kinderen geboren.

Hoe werkt het solliciteren?

Tot en met de eerste helft van de 17de eeuw worden sollicitanten voor een gesprek uitgenodigd. Toe bij de “Classes”, een samenwerking van verschillende gemeenten. Dit is een protestants begrip.

Als de sollicitanten na het gesprek vertrokken waren werd er een keuze gemaakt. Eerst werd een selectie gemaakt en daarna gekozen.
Regelmatig werden gevestigde schoolmeesters gepasseerd. Kwaliteit moest de voorkeur hebben en niet de persoonlijke voorkeur.

De baljuw van Hulst schrijft over het solliciteren:
“Een werk van consciëntie en niet van faveur (….) daer het welwese van de jeugt en bijgevolg van de stad dependeert”