Installatie van L.A.C van Esbroeck als burgemeester van Hengstdijk 1918Installatie van L.A.C van Esbroeck als burgemeester van Hengstdijk op 14 november 1918.
Op de achtergrond het gemeentehuis van Hengstdijk aan het Verkesmarktje.
Op grond van andere documenten is bekend dat de inhuldiging van een burgemeester
met grote festiviteiten gepaard ging zoals een rijtour door de gemeente en een heilige mis.