Katholieke Arbeiders Bond 1960

Beweeg de muis over de gezichten van de personen om de bijhorende naam te tonen.

De R.K. landarbeiders waren georganiseerd in de Nederlandse R.K. Landarbeidersbond Sint-Deusdedit.
Rond 1960 werd Eduard de Kort te Hengstdijk gehuldigd vanwege zijn 40-jarig penningmeesterschap
van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Bond) en de R.K. Landarbeidersbond Sint-Deusdedit afdeling Hengstdijk.